Menu
 
 

Algimantas Kunčius ŠMC

2011 09 12  14:43  |  Aktualijos

Iš ciklo „Vilniaus gatvėse“. 2006

Nuotrauka: ŠMC

Iš ciklo „Vilniaus gatvėse“. 2006

http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=861&kas=straipsnis&st_id=5441

Algimantas Kunčius žinomas kaip vienas ryškiausių vyresniosios kartos lietuvių fotografų ir ilgametis žurnalo „Kultūros barai“ fotoreporteris bei fotografijos skyriaus redaktorius, sukūręs portretų serijas „Susitikimai“ (1964–1984) ir „Sekmadieniai“ (1968–1985), įamžinęs miestus fotografijų cikluose „Miunchenas balandyje“ (1990) ir „Vilniaus gatvėse“ (nuo 1975). Už peizažinių fotografijų seriją „Tolių vaizdai“, 2001 metais išleistą knygos formatu, Kunčiui suteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija.

Iš ciklo „Vilniaus gatvėse“. 2006

Iliustracija: Kadras iš Algimanto Kunčiaus 16 mm filmo Vilniaus menininkai tapytojo Viktoro Vizgirdos jubiliejinėje 80-mečio parodoje. Valstybinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas. 1984

1979–1984 m. Kunčiaus kūryboje buvo neilgas laikotarpis, kai jis aktyviai filmavo 16 mm kamera. Šioje parodoje pristatomi filmai iš tuo metu sukaupto neformalaus kino archyvo yra savita fotografine filmavimo maniera sukurti vietos ir žmonių portretai. Laisva kamera fiksuodamas savo asmeninę ir kultūrinę aplinką, menininkas įamžino scenografą Liudą Truikį, tapytojus Antaną Gudaitį ir Augustiną Savicką, teatro režisierių Juozą Miltinį, muzikologą Vytautą Landsbergį, filosofą Romualdą Ozolą, dailėtyrininkę Haliną Kairiūkštytę-Jacinienę, fotografą Antaną Sutkų, dainininkę Giedrę Kaukaitę ir daugybę kitų menininkų ir kultūros veikėjų. Dauguma Kunčiaus filmų skaitmenizuoti specialiai šiai parodai ir viešai bus pristatomi pirmą kartą.

Paroda: Algimantas Kunčius. Kino užrašai: 1979–1984
Laikas: 2011 09 14 – 10 23
Atidarymas: rugsėjo 14 d., trečiadienį, 18 val.
Kuratorė: Asta Vaičiulytė
Parodos rėmėjas: Kultūros rėmimo fondas


Komentuok:
*