Menu
 
 

MO muziejus į naują projektą kviečia Lietuvos mokytojus

2021 04 07  23:15  |  Aktualijos

MO muziejus vis labiau tampa erdve, kurioje mokytojai susitinka, bendrauja ir kuria bendras veiklas. Šįkart MO muziejaus atstovai bendradarbiaudami su Britų taryba Lietuvoje kviečia Lietuvos mokytojus dalyvauti nemokamuose virtualiuose mokymuose ir projekte „Vizualinio mąstymo mainai mene“.

MO muziejus į naują projektą kviečia Lietuvos mokytojus

Nuotraukos – Rytis Šeškaitis ©

Projekto pagrindinis tikslas yra kurti bendradarbiavimo ryšius tarp muziejaus ir mokytojų bendruomenės, mokytis plačiai MO edukacijose taikomo vizualinio mąstymo metodo. Tai metodas, padedantis ugdyti kritinio mąstymo ir dialogo kompetencijas, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Jis taip pat gali būti plačiai pritaikomas ir įvairiame mokymo turinyje.

Mokymosi programa yra skirta įvairių ugdymo įstaigų pedagogams ir vyks virtualiai jau nuo balandžio pabaigos. Susidomėję mokytojai kviečiami pildyti anketą iki balandžio 20 dienos ČIA.

Išplėsti ugdymą MO fizinėse ir virtualiose erdvėse

„Praėjusių metų pabaigoje įvykdėme edukacinį projektą, skirtą moksleiviams ir įvairioms bendruomenėms. Jo metu taip pat vyko edukacijos, grįstos vizualinio mąstymo metodu. Pastebėjome, kad šio projekto metu pokytį pajuto 80 proc. dalyvių: jie pradėjo labiau pasitikėdami dalyvauti pokalbyje, argumentuoti savo nuomonę ir išklausyti kitą, laisvai diskutuoti ne tik apie meno kūrinius, bet ir apie šiandien aktualius klausimus“, – teigia Milda Ivanauskienė, MO muziejaus direktorė.

Dažnu atveju net pirmojo susitikimo metu buvo matomas pokytis mokinių grupėje. O dirbant su šiuo metodu ilgesnį laiką MO edukatoriai pastebėjo itin didelius pokyčius. Mokiniai, kurie turėjo bendravimo įgūdžių problemų, po keleto susitikimų nebijojo kalbėti prie klasės draugų, drąsiau reiškė ar išsakė savo nuomonę. Aktyvesniems mokiniams metodas padėjo lavinti ir kitus įgūdžius: kūrybiškumą, kritinį mąstymą, viešojo kalbėjimo įgūdžius.

„Šio projekto sėkmė paskatino organizuoti specialų projektą, skirtą tik mokytojams, ir tokiu būdu pasiekti dar didesnį skaičių mokinių. Tai leis pamažu diegti vizualinio mąstymo metodo taikymą mokykloje. Taip pat įgalins mokytojus metodu naudotis dėstomose disciplinose bei išplėsti ugdymą muziejaus fizinėse ar virtualiose erdvėse“, – priduria M. Ivanauskienė.

MO muziejus į naują projektą kviečia Lietuvos mokytojus

Mokytojai kviečiami registruotis

Mokymosi programa yra skirta įvairių ugdymo įstaigų pedagogams ir vyks nuotoliniu būdu. Iš viso projekte dalyvauti galės 120 mokytojų, kurie dirbs atskirose grupelėse po 15 asmenų. Projekte norintys dalyvauti pedagogai kviečiami pildyti paraiškos anketas iki balandžio 20 dienos ČIA.

MO muziejaus atstovai atkreipia dėmesį, kad anketoje svarbu nurodyti ir savo motyvaciją. Taip pat bus atsižvelgiama į mokytojų skaičių iš vienos mokyklos. Taigi kviečiama išrinkti 2–3 mokyklos atstovus, kurie teiktų paraiškas.

Kas laukia projekte dalyvausiančių mokytojų?

Projekto metu vyks ir bendri visų projekte dalyvaujančių mokytojų susitikimai, ir užsiėmimai individualiose iki 15 asmenų grupėse drauge su MO edukatoriais. Visi projekte dalyvaujantys mokytojai gaus teorinių ir praktinių vizualinio mąstymo metodo taikymo žinių. Taip pat juos pasieks ir rekomendacijų, kaip šį metodą taikyti įvairiuose ugdymo procesuose, paketas.

Vizualinio mąstymo metodas – tai MoMA muziejaus (JAV) edukatoriaus Philipe Yenawine ir psichologės Abigail Housen sukurtas meno edukacijos metodas, MO muziejuje aktyviai ir sėkmingai taikomas nuo muziejaus atidarymo. Užsiėmimų metu vyksta nuolatinis edukatoriaus ir dalyvių dialogas, naudojama universali klausimų sistema, skatinanti stebėti ir apibūdinti, interpretuoti remiantis argumentais, nuosekliai samprotauti.

Įgytas žinias mokytojai galės panaudoti savo organizuojamuose ugdymo procesuose, patirtimi dalinsis sesijose su MO edukatoriais bei kitais mokytojais. Projekto dalyviai – pedagogai iš skirtingų mokyklų, drauge galės megzti gilesnius, prasmingus profesinius ryšius.

Mokymų pabaigoje visi projekte dalyvavę pedagogai turės galimybę prisijungti prie MO muziejaus buriamos MOkytojų paso bendruomenės.

MO muziejus į naują projektą kviečia Lietuvos mokytojus

Projekto pagrindas – naujoji MO muziejaus paroda „Sunkus amžius. Szapocznikow – Wajda – Wróblewski“  

Projekto pagrindas – naujoji MO muziejaus paroda „Sunkus amžius. Szapocznikow – Wajda – Wróblewski“. Visi užsiėmimai vys specialiai projektui paruoštame virtualiame parodos ture. Nuotolinių užsiėmimų metu mokytojai galės pilnavertiškai dalyvauti parodoje, susipažinti su visais kūriniais bei ateityje parodos virtualų turą naudoti savo pamokose kaip dar vieną ugdymo proceso įrankį.  

Daugiau informacijos apie įgyvendinamą projektą ČIA.

Edukacinis projektas įgyvendinamas pagal „People to People“ programą bendradarbiaujant su Britų taryba Lietuvoje.


Komentuok:
*Reklama
DNO