Menu

Amnesty International

Viskas, ką šiandien turi žinoti apie „Pussy Riot“

Viskas, ką šiandien turi žinoti apie „Pussy Riot“

Kad pra­dė­tų ge­riau dirb­ti, kar­tą ke­lioms ka­li­nėms bu­vo liep­ta nu­si­reng­ti ir siu­vyk­lo­je siū­ti nuo­goms…