Menu

Erika Petunovienė – Aytė

Neįmanoma tapyti nepapasakojus istorijos

Neįmanoma tapyti nepapasakojus istorijos

Postimpresionizmo dailininkai Eriką moko ieškoti, kaip kiekviena spalva gali maksimaliai atsiskleisti santykyje su kita. Svarbus bruožas yra tai, kad šios krypties dailininkai nebesiekė…