Menu

Integruotųjų neuromokslų asociacija

Meno intervencijos gerina mokinių emocinį raštingumą

Meno intervencijos gerina mokinių emocinį raštingumą

Mokslininkai pripažįsta, kad emocinis raštingumas – gebėjimas atpažinti, skirti, kontroliuoti ir reikšti savo ir kitų emocijas – yra geros…