Menu

Kirtimų veidai

Fotografija kaip būdas tyrinėti miestą

Fotografija kaip būdas tyrinėti miestą

Kirtimų veidai: naujos korporacijų ir didelių logistikos centrų teritorijos ir jos struktūrų atspindėjimas, senasis, industrinis…