Menu

Konversija

Rafal Piesliak | KONVERSIJA

Rafal Piesliak | KONVERSIJA

Naujausioje personalinėje parodoje menininkas apibendrina svarbias, pastaruoju metu plėtotas kūrybines linijas – atminties išsaugojimą…