Menu

Labai blogai arba liuks: 8 pamokos apie Lietuvą

Vokiečių istoriko Felix Ackermann paskaita „Rekomendacija Lukiškėms“

Vokiečių istoriko Felix Ackermann paskaita „Rekomendacija Lukiškėms“

Felix Ackermann nagrinėja Rytų Europos migracijos procesus, smurtą ir miesto erdves. Penkerius metus gyvenęs Lietuvoje Felix Ackermann čia dėstė ir tuo pačiu rinko medžiagą naujam projektui…