Menu

Stasys Eidrigevičius

Stasys Eidrigevičius: „Piešinys – tarsi paukštis, kol jaunas, sėdi lizde, paskui pakelia sparnus“

Stasys Eidrigevičius: „Piešinys – tarsi paukštis, kol jaunas, sėdi lizde, paskui pakelia sparnus“

Lieka tik stebėtis, žavėtis. Tačiau dažai ir pieštukai – tik priemonės, kurios padeda kūrėjui reikšti savo mintis…