Menu
 
 

Vitalio Čepkausko personalinė paroda „Dvylika“

2018 11 04  16:49  |  Aktualijos

Vitalis Čepkauskas

Nuotraukos – Vitalio Čepkausko asmeninio archyvo ©

Lapkričio 8 dieną, ketvirtadienį, 19 valandą, GRAFO galerijoje vyks Vitalio Čepkausko personalinės parodos „Dvylika“ atidarymas. 

Vitalis Čepkauskas – gerai žinomas menininkas Lietuvos meno panoramoje, parodoje „Dvylika“ pristatys naujausius tapybos darbus, piešinius bei skulptūrinius objektus, kuriuose plėtojamos būties, laikinumo, dabartizmo ir heroizmo tematikos. Derindamas pop art‘o, dada bei klasikinio meno estetiką ir tematiką, menininkas parodoje tyrinėja ryšį tarp dvasingumo ir materialumo. Kvestionuodamas jų santykį erdvėje ir laike jis atranda netikėtas asociacijas, kurios sufleruoja asmeninę paties menininko poziciją. Pastaroji parodoje, galima sakyti, atlieka pagrindinį vaidmenį, kadangi pristatomi kūriniai – tai autoriaus asmeninės patirtys apmąstant praeitį, dabartį ir ateitį.

Vitalis Čepkauskas  - SwO magazine

Norėdamas aiškiai atskirti tyrinėjimo laukus, autorius parodą išskirsto į tris atskirdas dalis. Pirmosios dvi: „XXI amžius prieš mūsų erą“ ir „For now“ yra skulptūrinių objektų ir pop art‘iškos tapybos darbų ciklai. Betonas, ryškios, kontrastuojančios spalvos, futuristinės formos ir pagrindinis reprezentuojamas objektas – sportbatis, konstruoja aiškų, šiandienos aktualijų naratyvą. Paveiksluose vaizduojami objektai – tai masinės kultūros suformuotos, vienadienės, nuolat kintančios estetikos, perteikimas. Tai dabartis, kuri arba gali tęstis amžinybę, arba gali pakisti čia ir dabar. Vitalis Čepkauskas nesistengia detaliai vaizduoti paties daikto konstrukcijos, bet stengiasi juos konstruoti per trapumo, materijos prizmę, nurodydamas pagrindinę jos savybę – kintamumą. Ironizuodamas dabartizmą, polinkį sudievinti daiktą autorius leidžia sau fantazuoti, kuria kiek primityvius, kiek beprasmius objektus keldamas abejonę ne tik dėl jų egzistavimo, bet ir reikšmės bei vertės.

Vitalis Čepkauskas  - SwO magazine

Trečioji dalis pavadinimu „12 apaštalų” sufleruoja sakralinę potemę, tačiau šiuos personažus autorius renkasi ne norėdamas primesti religinę potekstę, o kaip simbolį arba įrankį, kurio ikonografija sąmoningai ar nesamoningai supa daugumą iki šių dienų ir yra puikiai atpažįstama. Dvylika apaštalų parodoje simbolizuoja žmogiškąsias vertybes, tikrąją būtį, kelia autoriteto klausimą. Priešpastatydamas dvasingumą ir materialumą autorius ieško šių dienų herojaus, atsvaros dabarčiai – nekintančio laike.

Vitalis Čepkauskas  - SwO magazine

Parodoje taip pat svarbi skaičių simbolika. Pagrindiniai skaičiai dvylika (apaštalų) ir trys (dalys) atspindi ne tik sakralinę, biblijinę tematiką, kuri kiek ironiškai sieja tris parodos dalis su Švč. Trejybe, tačiau kartu reprezentuoja ir laiko bei erdvės idėjas, kurias šie skaitmenys taip pat simbolizuoja. Jungdamiesi tarpusavyje ( 1 + 2 = 3) skaičiai, galima sakyti, apjungia visą parodos konceptą kalbantį apie praeitį, dabartį ir ateitį.


Komentuok:
*Reklama
DNO