Menu
 
 

Jaredo Diamondo knyga atskleidžia, kaip šalys gali išgyventi jas ištikusias krizes

2020 11 09  13:57  |  Aktualijos

Jaredo Diamondo knyga atskleidžia, kaip šalys gali išgyventi jas ištikusias krizes

Nuotraukos – asmeninio Jared Diamond archyvo ©

Plačių interesų (nuo istorijos iki psichologijos) JAV mokslininko, erudito ir Pulitzerio premijos laureato Jaredo Diamondo įžvalgos, kaip valstybės gali nugalėti krizinius laikotarpius, sugulė į naujausią jo knygą „Sumaištis. Kaip šalys išgyvena krizes“ (vertė Vytautas Grenda). „Sumaištis“ tęsia garsiausio J. Diamondo kūrinio „Ginklai, mikrobai ir plienas“ pradėtą knygų ciklą, siekiantį paaiškinti, kas priverčia civilizacijas kilti ir kristi.

Leidyklos „Kitos knygos“ išleistoje knygoje J. Diamondas lygina šešias vienokį ar kitokį neramų metą išgyvenusias šalis: Japoniją, kuri, atvykus JAV komodorui Perryʼiui buvo priversta atsiverti pasauliui, Suomiją, su kuria pradėjo karą Sovietų Sąjunga, Čilę ir Indoneziją, išgyvenusias kruvinus perversmus, ir po Antrojo pasaulinio karo persimainiusias Vokietiją bei Australiją. Penkiose iš šešių lyginamų šalių autorius yra gyvenęs ir moka vietines kalbas.

Jaredo Diamondo knyga atskleidžia, kaip šalys gali išgyventi jas ištikusias krizes

Žmonės visą laiką išgyvena krizes. Knygoje J. Diamondas tam tikra prasme lygina nacionalines krizes su daugelio iš mūsų patiriamomis asmeninėmis krizėmis – skyrybomis, artimo žmogaus mirtimi, darbo praradimu. Krizės dažniausiai įveikiamos tam tikrais atžvilgiais pakeičiant save. Mes turime daug žinių, kokių pokyčių turi imtis žmogus, siekiantis susidoroti su asmeninėmis psichologinėmis problemomis. Autorius nagrinėja, kas būtų, jei šias pamokas pritaikytume šalims.

Ko iš šalių, praeityje nugalėjusių krizes, galime pasimokyti šiandien? J. Diamondas, kuriam rugsėjį sukako 83 metai, sako, kad šiuo metu pasaulis turi daugiau problemų nei kada nors anksčiau. „Visada kyla pagunda pasakyti, kad dabartinis laikas yra pats blogiausias; taip mes jautėmės Antrojo pasaulinio karo, Šaltojo karo ir Kubos raketų krizės septintajame dešimtmetyje metu. Nepaisant to, sakyčiau, kad dabartinė padėtis yra pavojingiausia mano gyvenimo situacija vien dėl to, kad planetoje yra daug daugiau vartotojų, darančių didesnę įtaką pasauliui.“

„Ši knyga apie krizes 2019 metų gegužę buvo išleista Amerikoje. Taigi laiką pasirinkau nepaprastai blogai, nors kartu ir nepaprastai gerai: itin blogai, nes nei aš, nei kas kitas nenumatė koronaviruso sukelsimos pasaulinės krizės, bet nuostabiai gerai, nes dabar skaitytojai gali patys įsitikinti, kaip tiksliai mano pasiūlytas krizių aiškinimo modelis tinka ir toms krizėms, kurios man rašant knygą dar nė nebuvo prasidėjusios“, – specialiai lietuviškam leidimui parašytoje knygos įžangoje J. Diamondas pabrėžia savo siūlomo šalių krizių sprendimo būdo universalumą.


Komentuok:
*Reklama