Menu
 
 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys

2017 04 01  19:32  |  Aktualijos

Lietuvos pilys - SwO magazine

Nuotrauka – organizatorių arvhyvas

Savo geografine padėtimi, išsitiesusi tarp rytų ir vakarų, Lietuva visada būdavo istorinių verpetų sūkuryje. Buvo pilami piliakalniai ir juosiamos gynybinės tvoros, statomos medinės pilys. Net šiais laikais priskaičiuojama apie 2000 išlikusių piliakalnių. Užsitęsus kovoms su Kryžiuočių ordinu, Lietuvoje buvo pastatyta ir ne viena mūrinė pilis. Jos gynybinių žiedų eilėmis juosė jau tada susiformavusį valstybės centrą – Vilnių. Pirmam gynybiniam žiedui priklausė pilys dabar jau esančios Baltarusijos teritorijose: tai Naugarduko , Gardino, Lydos, Krėvos pilys. Nuo vakarų pusės saugojo Kauno pilis. Antram gynybiniam žiedui priklausė Medininkų, Trakų salos ir pusiasalio pilys. Pačiame Vilniuje buvo Žemutinė ir Aukštutinė pilys su didžiule pilių gynybinė teritorija…

Ir štai prabėgus šimtmečiams liudininkų arba nėra, arba išliko tik nuolaužų pavidalu su kai kur stūksančio bokšto užuomina.

Ne viską būtina ar net įmanoma atstatyti, ypač pačius ankstyviausius statinius. Ne vienas jų įvairių rekonstrukcijų metu savo išvaizdą yra keitęs net kelis kartus. Tačiau sukaupta tyrimų medžiaga bei specialistų patirtis šiandien leidžia bent piešinių pavidalu atkurti atskirų istorinių laikotarpių LDK laikotarpių vaizdus. Tai ilgas ir kruopštus darbas, reikalaujantis dailininko įgūdžių ir pasišventimo. Bet viską atperka rezultatas, kai galime tarsi „laiko mašina“ nusikelti į praeitį, ir pabūti tų laikų liudininkais…

Idėja virtualiai atkurti LDK pilis kilo lyg ir atsitiktinai, lyg ir ne. Aš nuo vaikystės domėjausi viskuo, kas susiję su viduramžiais-pilimis, ginkluote. O atsitiktinumas (sakyčiau valdomas) tas, kad darant vaizdus su šiuolaikine Vilniaus architektūra, kilo idėja atgaminti Vilniaus arkikatedrą tokią, kokia ji buvo LDK Vytauto laikais. Kaip tik tada skaitinėjau N. Kitkausko knygą „Vilniaus pilys“ išleistą 1989m. Padarėme 3d projektą pagal tos knygos brėžinius, nupiešėme Gedimino bokštą… pavyko visai įtikinamai. Tada pamanėme, kad reiktų šalia nupiešti ir to laikotarpio Valdovų Rūmus. Juos atkūrus, jau viską reiktų apjuosti ir gynybine tvora, grioviais, bokštais… o prie jų dar šliejasi ir Vyskupų namas. Taip gimė idėja. Per keletą metų, talkinant architektams, dailininkams, istorikams virtualiai atsikūrė net kelių istorinių laikotarpių visos Vilniaus Žemutinė ir Aukštutinė pilys. Beje, daugelis šių projektų yra įdėti į antrąją papildytą N. Kitkausko knygą „Vilniaus pilys“ leistą 2012m. Visi šie laikotarpiai yra atkurti intensyviai talkinant nenuilstamam archeologui-istorikui Napaleonui  Kitkauskui, kuris labai daug prisidėjo atkuriant ir atstatant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  Valdovų rūmus Vilniuje.

Savo darbuose stengiamės remtis išlikusiomis senosiomis graviūromis, litografijomis. Visą išsamią archyvinę medžiagą apie Vilniaus pilių teritoriją suteikė gerb. N. Kitkauskas; apie Trakų salą ir pusiasalį, Medininkus – Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas. Sukaupta medžiaga apie Kauno pilis dalijosi archeologas A. Žalnierius. Kiti darbai – remiantis retrospektyvinėmis rekonstrukcijomis: S. Lasavicko, S. Mikulionio. Naudojami Baltarusijos (Naugardukas, Lyda, Krėva), Ukrainos archeologų naujausi tyrimų duomenys.

Sukaupus pakankamai medžiagos apie pasirinktą temą, yra sukuriami objektų 3D brėžiniai trimatėje erdvėje. Visos proporcijos yra labai kruopščiai išmatuojamos metrų ir centimetrų tikslumu. Kompiuterinės grafikos pagalba gaunamas pakankamai tikslus ir įtikinantis vaizdas. Prie galutinių vaizdų dailininkas dirba 1-3 mėnesius. Ir tik tada prieš mus atsiveria netikėti, dar nematyti mūsų istorijos vaizdiniai. Žiūrint į šiuos paveikslus, apima dvejopas jausmas –pasididžiavimas perpintas su nostalgija…

Šiai dienai jau esame sukūrę 20 paveikslų įvairiomis istorinėmis temomis. Planuose yra „virtualiai prikelti“ LDK pilis Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos teritorijoje. Laukia įdomus darbas, susijęs su viduramžių Maskvos kremliumi (Rusią tada valdė Dmitrijus Ivanovičius – vadinamas „Donskojumi“).

Kiekvienas paveikslas, tai kolektyvinis autorinis darbas. Prie didžiausių darbų prisideda 6-7 įvairių profesijų atstovai- dailininkai, 3D dizaineriai, istorikai, archeologai. Pagrindinį apibendrinantį ir vizualiai užbaigtą darbą atliko dailininkas Vilius Petrauskas. Beje taip pat žemaitis, kaip ir aš. Prie 3D projektavimo darbų prisidėjo architektas Darius Galinis, dailininkai Tomas Narūnas ir Laurynas Lyberis.

Idėjos autorius,  dailininkas, Antanas Vaičekauskas.


Komentuok:
*Reklama