Menu

Lenos jūra

Užburiantis „Lenos jūra“

Užburiantis „Lenos jūra“

Jautriame pasakojime pinasi meilės, brandos, gyvenimo trapumo ir susitaikymo su netektimi temos. Viena svarbiausių filmo herojus jungiančių linijų – jausmų…