Menu
 
 

7 istorijos Gabrielei

2019 02 28  18:01  |  Aktualijos

Sugrįžimai

Nuotraukos – organizatorių asmeninio archyvo ©

Paroda „7 istorijos Gabrielei“ iš parodų ciklo „Sugrįžimai“ – Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros 1993-1999 m. Tekstilės programos studentų ir absolventų Vaivos Abromaitytės, Gerdos Navickaitės, Indrės Sofijos Ditkovskės, Martyno Gedimino, Giedriaus Bagdono ir dėstytojos Eglės Gandos Bogdanienės paroda, dedikuota kurso draugei Gabrielei.

1993 m. Tekstilės katedroje susibūrė ypatingas kursas – septynios asmenybės, septynios menininkų istorijos – kartu ir atskirai, septynios maištingos sielos. Šis kursas buvo pirmasis Akademijoje, atlikęs tarptautinę mokomąją praktiką Anglijoje, West Dean koledže, kur dailininkė ir dėstytoja Pat Taylor supažindino studentus su klasikine tapiserija ir jos audimo ypatumais. „Tate Modern“ ir Viktorija ir Alberto muziejaus kolekcijos tuomet pribloškė savo dydžiu, meno darbais, eksponavimo kultūra ir požiūriu į muziejų lankytojus.

Akademinės studijos ir praktikos West Deane, Londone, Labanore ir Paberžėje pas Tėvą Stanislovą apjungė kursą į draugų ir bendraminčių grupę. Ir nors ne visi baigė programą, vienos absolventės mūsų tarpe nebėra, o kurso draugai šiandieną savo profesinius gebėjimus plėtoja itin skirtingose srityse, lig šiol išliko saitai, rišantys kursiokus tarpusavyje ir su Akademija.

Paroda „7 istorijos Gabrielei“

Kursui specialybės ir vizualios raiškos dalykus dėstė prof. Vladas Daujotas, prof. Regina Sipavičiūtė, prof. Linas Katinas, dėstytojai Danutė Jonkaitytė, Jonas Stankevičius, Medardas Šimelis, Eglė Ganda Bogdanienė, Žydrutė Ridulytė ir kiti.

Paroda „7 istorijos Gabrielei“ iš kasmetinio Tekstilės katedros parodų ciklo „Sugrįžimai“ sukvietė kurso draugus ir dėstytoją į akademinę aplinką prisiminti studijas, pristatyti savo kūrybą ir padiskutuoti, kaip Akademijoje įgytos žinios padėjo (ar trukdė) jiems kurti savo profesiją. Paroda veiks iki kovo 16 d.


Komentuok:
*Reklama
DNO