Menu
 
 

Kūniškas erdvės patyrimas garsiniuose pasivaikščiojimuose „Sonic Vilnius“

2019 07 03  14:53  |  M.I.C. Naujienos

Kūniškas erdvės patyrimas garsiniuose pasivaikščiojimuose „Sonic Vilnius“

Nuotraukos – Kirtimų kultūros centras archyvo ©

Birželio 29 d. Vilniuje startavo garsiniai pasivaikščiojimai „Sonic Vilnius“. „Sonic Vilnius“ – tai Kirtimų kultūros centro įgyvendinama garsinių pasivaikščiojimų serija, skatinanti įsiklausyti į aplinkos garsus ir tyrinėti įvairialypius Vilniaus mikrorajonų garsynus. Pasirinktuose mikrorajonuose vyksiančiuose pasivaikščiojimuose užsiregistravę dalyviai kartu su moderatoriais, savo kūrybinėje veikloje tyrinėjančiais garsą, mažomis grupėmis keliauja iš anksto sudarytais maršrutais, kartu klausydamiesi aplinkos, ir aktualius, įdomius garsus įrašinėdami garso įrašymo priemonėmis.

Pasivaikščiojimų moderatoriai kviečia naujai atrasti supančios aplinkos garsus ir suvokti apie ką kalba konkreti garsinė aplinka. „Sonic Vilnius“ yra tęstinis projektas, orientuotas į šiandieninių Vilniaus mikrorajonų garsynų dokumentavimą. Platformoje Soundcloud bus sukuriama paskyra, kurioje bus viešinami Vilniaus mikrorajonų garsiniai takeliai, siekiant atskleisti Vilniaus garsyno įvairialypiškumą, sukuriant akustinį miesto žemėlapį.

Sonic Vilnius

Garsiniuose pasivaikščiojimuose svarbus dokumentavimo aspektas – pasivaikščiojimų metu fiksuojami būtent tie aplinkos garsai, kurie pasivaikščiojimų dalyviams tuo momentu atrodo įdomūs ir svarbūs. „Sonic Vilnius“ metu konkreti vieta, diena, aplinka tyrinėjama per garsą, kas leidžia geriau suprasti aplinką, kurioje gyvename. Ateityje įrašinėjant ir klausant tų pačių vietovių garsus, bus galima palyginti pasikeitusius aplinkos garsus su įrašytais anksčiau ir patirti kaip kinta miesto akustinė struktūra. Tai svarbu dėl to, kad garsas – ypač tam tikros bendruomenės aplinkos – nematerialus kultūrinis paveldas, galintis nuspalvinti aplinką, teigiamai veikti jausmus, taip pat būti naudojamas kaip priemonė tam tikrą elgseną programuojanti priemonė.

Garsiniai pasivaikščiojimai (angl. soundwalking) – kūrybinė ir tiriamoji praktika, apjungianti klausymosi ir garso įrašinėjimo veiklas, judant įprastu ėjimo greičiu. „Įprasto ėjimo greičio“ atitikmuo muzikoje – tempas Andante – maždaug 75 dūžiai per minutę, panašus į įprastą širdies pulso ritmą. Tai tempas reflektavimui, puikiai tinkantis klausymuisi ir garsiniams pasivaikščiojimams, kadangi ši veikla susijusi su santykiu tarp einančiųjų bei juos supančios aplinkos garsų. Angliškas terminas soundwalking pirmąkart panaudotas 70-aisiais kanadiečių kompozitoriaus R. Murray Shafer, o profesorės Andros McCartney (Kanada) teigimu garsinių pasivaikščiojimų koncepcija aiškintina kaip aplinkos tyrinėjimas per ėjimą, kurio pirminis ir pagrindinis tikslas – klausymasis.

Projekto iniciatorė, Kirtimų kultūros centro projektų koordinatorė Ieva Černiauskaitė, atsakydama į klausimą kaip kilo „Sonic Vilnius“ idėja, teigia, kad prieš metus garsas daug ryškiau įsiliejo į jos rutiną ir tai paskatino nuolat kreipti dėmesį į tai, kokia garsinė aplinka supa miestuose. Ieva su savimi nuolat nešiojasi rekorderį garsinių prisiminimų įamžinimui ir teigia, kad „žmogui svarbu susivokti ryšyje su garsu ir koks garsovaizdis jį lydi kiekvieną dieną, kokie prisiminimai, pajautimai užkoduoti garsuose.“

Primieji „Sonic Vilnius“ garsiniai pasivaikščiojimai įvyko birželio 29 d. – buvo keliaujama maršrutu, vedančiu po Senamiestį ir Šnipiškes kartu su moderatoriumi Yiorgis Sakellariou, o liepos 11 d. moderatorė Marielle Vitureau kvies pasivaikščioti po Markučių mikrorajoną.

Sonic Vilnius

Yiorgis Sakellariou – eksperimentinės ir elektroakustinės muzikos kompozitorius, nuo 2003 m. aktyviai veikiantis muzikos ir garso meno srityse – leidžiantis albumus, kuriantis muziką filmams ir spektakliams, vedantis kūrybines dirbtuves ir pristatantis savo kūrybą įvairiose pasaulio šalyse. Yiorgis savo praktiką kreipia ties kolektyvine klausymosi patirtimi ir kuriamu ryšiu tarp kompozitoriaus, auditorijos, pasirodymo vietos ir likusio fizinio bei nepaaiškinamo žmogaus protui pasaulio.

Marielle Vitureau – radijo žurnalistė, Vilniuje dirbanti Radio France Internationale. Šią veiklą Lietuvoje vysto jau 10 metų, tad garsai yra didelė dalis jos gyvenimo.

Pasak „Sonic Vilnius“ koordinatorės Ievos Černiauskaitės, abu šie moderatoriai prisijungė prie projekto ne atsitiktinai: „Jie – užsieniečiai, kurie kuris laikas gyvena Lietuvoje ir jų veikla susijusi su garsu. Manau, jie itin pastabūs aplinkos garsams ir Vilnius jiems jau nebesvetimas, tad džiaugiuosi, kad pasivaikščiojimų dalyviai galės kartu su jais tyrinėti skirtingų miesto mikrorajonų besikeičiančius garsynus. Yiorgis ir Marielle ypatingai kruopščiai ruošiasi tam – galiu patikinti, jog bus įdomu tiek profesionaliai praktikuojantiems aplinkos garsų įrašymą, tiek tiems, kuriems garsiniai pasivaikščiojimai ir aplinkos garsų įrašymas yra visiškai nauja sfera“.

Kirtimų kultūros centro kolektyvui šis projektas yra daugiasluoksnis ir Ieva tiki, kad tai ne tik atsiskleidžia suplanuotuose garsiniuose pasivaikščiojimuose, bet ir formuojant projekto tęstinumą. Pirmąjį „Sonic Vilnius“ etapą užbaigs perklausos, kurių metu visi norintieji galės pasiklausyti Šnipiškių/Senamiesčio ir Markučių garsinių takelių, kurių sukūrimui bus naudojami ir garsai, įrašyti garsiniuose pasivaikščiojimuose dalyvavusių žmonių.


Komentuok:
*Reklama