Menu
 
 

Kūrybinės dirbtuvės „Kasdieniai objektai kūryboje“

2020 09 30  20:19  |  Aktualijos

Kūrybinės dirbtuvės „Kasdieniai objektai kūryboje“

Saulė Noreikaitė, performansas „Kūno kultūra“, 2019. Nuotraukos – menininkų archyvų ©

Spalio pirmomis savaitėmis galerija (AV17) rengia projektą „Kasdieniai objektai kūryboje“, vyksiantį Ignalinos krašto muziejuje bei Pabradės ir Švenčionių kultūros centruose. Tai kūrybinių dirbtuvių ciklas, skirtas 12 – 16 m. moksleiviams, leisiantis jiems tiesiogiai prisiliesti prie šiuolaikinio meno kūrimo pagrindinių principų. Šis projektas orientuotas į šiuolaikinio meno pažinimą bei domėjimosi skatinimą mažesniuose Lietuvos miestuose. Nutolusiuose nuo didžiųjų miestų regionuose dažnai pastebimas profesionaliojo šiuolaikinio meno renginių trūkumas, todėl šios kūrybinės dirbtuvės skirtos kultūrinės atskirties mažinimui bei moksleivių švietimui ir ugdymui, naudojant būtent praktinius užsiėmimus.

Kūrybinės dirbtuvės „Kasdieniai objektai kūryboje“

Jolita Vaitkutė, Martyno Levickio portretas.

Kūrybinės dirbtuvės „Kasdieniai objektai kūryboje“

Kūrybinės dirbtuvės su Marija Šnipaite, 2018.

(AV17) galerija yra viena iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių galerijų, pristatanti išskirtinai šiuolaikinio objekto, skulptūros ir instaliacijos meną. Jos pagrindinis tikslas, pasitelkiant įvairias kūrybiškas bei šiandieniniam žmogui aktualias priemones, populiarinti šiuolaikinį meną tarp skirtingų auditorijų, skatinti jo suvokimą ir domėjimąsi. Projekto „Kasdieniai objektai kūryboje“ veiklos orientuotos į skulptūros, objekto, instaliacijos ir kūno meno pažinimą̨, todėl edukacinių užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas skulptūroje dažnai naudojamam – ready-made. Ši kūrybinė medija veikia kaip saviraiškos būdas, tuo pačiu atkreipiantis dėmesį ir į vartojimo kultūrą, skatinantis sąmoningumą bei suteikiantis ekologinę potekstę, kuriant intelektualų ir visuomenei aktualų meną.

Kūrybinės dirbtuvės „Kasdieniai objektai kūryboje“

Agnė Mackevičiūtė, paskaita Šiuolaikinės skulptūros tendencijos.

Kūrybinės dirbtuvės „Kasdieniai objektai kūryboje“

Aurelija Maknytė, Fotogramos.

Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai bus įtraukti į edukacines paskaitas, diskusijas ir praktinius užsiėmimus su garsiais Lietuvos menininkais, pedagogais ir menotyrininkais: Jolita Vaitkute, Marija Šnipaite, Aurelija Maknyte, Saule Noreikaite bei Agne Mackevičiūte. Instaliacijų, iliustracijų bei portretų kūrėja Jolita Vaitkutė savo kūryboje dažniausiai naudoja maistą ar rastus objektus atkurdama vaizdus iš popkultūros bei politikos diskursų. Šių medijų panaudojimas veikia kaip aliuzija į nuolat besikeičiantį pasaulį ir jo ekosistemą, todėl užsiėmimų metu moksleivius ji mokys naujo, kitokio žiūrėjimo kampo į kasdienius objektus. Skulptorės Marijos Šnipaitės kūryba dažnai veikiama kasdienybės ritualų, literatūrinių kūrinių, kurių pasakojimas paremtas chaotišku asociacijų tinklu, tad ji su moksleiviais nagrinės erdvinių kūnų kompozicijas, objektus bei jų santykio su aplinka suvokimą.. Menininkė Aurelija Maknytė užsiėmimų metu supažindins dalyvius su ready-made panaudojimo fotografijoje būdais, bei praves praktinį užsiėmimą, kurio metu bus kuriamos fotogramos. Performanso menininkė Saulė Noreikaitė dalyviams pristatys kūrybos metodus, kuomet rasti objektai įtraukiami į performatyvius meno kūrinius. Bus žaidžiami improvizaciniai kūno žaidimai pagal Augusto Boal techniką bei gryninamos dalyvių kūrybinės idėjos. Menotyrininkė ir galeristė Agnė Mackevičiūtė užsiėmimų metu dalyviams praves interaktyvią paskaitą, supažindinant su ready-made koncepcija bei žymiausių pasaulio menininkų darbais. Bus mokomasi žiūrėti į kūrinį, jį pažinti ir suprasti, kas jame pavaizduota.


Komentuok:
*Reklama
DNO